Na konferenciji za medije, održanoj danas u Medija centru, predstavljen je animirani film “Plata za život” i novih pet organizacija koje su potpisale Deklaraciju o plati za život. Iz Centra za politike emancipacije pozvali su sve građane i građanke da podrže Deklaraciju o plati za život individualnim potpisom, što je moguće uraditi od danas na sajtu www.platazazivot.rs, a među prvim potpisnicama su i brojni univerzitetski radnici i radnice, kao što su Todor Kuljić, Adriana Zaharijević, Jovo Bakić, Đokica Jovanović, Predrag Cvetičanin, Nada Sekulić, Zoran Stojiljković, dramske spisateljice Tanja Šljivar i Olga Dimitrijevič, pisac Igor Štiks, glumci Tihomir Stanić i Branislav Trifunović, novinarke Iva Parađanin Lilić i Tamara Srijemac, i drugi.

Govoreći o filmu Vladimir Simović, iz Centra za politike emancipacije, istakao je da je to još jedan u nizu napora da problem niskih zarada u Srbiji, ali u celom regionu Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, približi, kako domaćoj tako i međunarodnoj javnosti.
Film je rađen po scenariju Olge Dimitrijević, a zasnovan je na brojnim istraživanjima međunarodne mreže Clean Clothes Campaign koja su prethodnih godina obavljena u ovom delu Evrope. Nalazi pokazuju da su u ovom delu Evrope minimalne zarade ispod granice siromaštva i u proseku pokrivaju tek 26% onoga što bi bila plata za život – plata koja zadovoljava osnovne socijalne i egzistencijalne potrebe radnika ili radnice i njihovih porodica. U Srbiji minimalna zarada pokriva oko 30% iznosa plate za život.

Olga Dimitrijević je rekla da je bilo izazovno raditi na filmu koji kombinuje filmski jezik, umetnost i aktivizam, naglašavajući da osnovnu ulogu umetnosti danas vidi u doprinosu širenju ideja jednakosti i socijalne pravde.  

Deklaraciju o plati za život potpisali su Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, inicijativa Pravo na vodu, BeFem, Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope i Polekol.

Rade Panić, ispred Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, naglasio je da je borba za platu za život jedna od najvažnijih borbi danas. A zašto je borba za zarade važna govore primeri izrazito niskih zarada u javnom sektoru i činjenica da trenutno nekoliko hiljada zaposlenih prima plate koje su niže od garantovane minimalne zarade.

Žaklina Živković, ispred Prava na vodu i organizacije Polekol, rekla je da je pravo na platu za život, iz pozicije njihove organizacije, jednako važno kao i pravo na zdravu životnu sredinu i pravo na pitku vodu. Navela je da je upravo siromaštvo najčešći uzrok zagađenja životne sredine, a to se najviše vidi na primeru zagađenja vazduha u Srbiji gde su glavni uzrok zagađenja individualna domaćinstva koja su, zbog nedostatka novca, prinuđena da se greju na najneefikasnija i najjeftinije energente, koji su veliki zagađivači.

Za BeFem je pravo na dostojanstven život i dostojanstvenu zaradu neprikosnoveno pravo, istakla je Aleksandra Mališić, dodajući da su u BeFemu, kao feminističkoj organizaciji, svesni da bez plate na život nema ni obrazovanja žena, ni participacije u javnom životu. Posebno je važna činjenica, naglašava Mašlišić, da ekonomska zavisnost otvara vrata i drugim vidovima eksploatacije i nasilja.

Deklaracija o plati za život inicirana je juna ove godine od strane Centra za politike emancipacije, a do sada su je potpisala četiri sindikata i 23 udruženja.