Pozivamo vas na konferenciju za medije koja će biti održana u sredu, 21. decembra, sa početkom u 10 časova u Medija centru, na kojoj ćemo predstaviti animirani film “Plata za život” i nove organizacija potpisnice Deklaracije o plati za život.

Govore:

– Olga Dimitrijević, dramska spisateljica i autorka scenarija za film “Plata za život”,

– Rade Panić, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije,

– Žaklina Živković, Pravo na vodu/Polekol,

– Aleksandra Mališić, BeFem.

Razgovor će voditi Vladimir Simović, Centar za politike emancipacije.

Film “Plata za život” predstavlja jedan u nizu napora Centra za politike emancipacije da problem niskih zarada u regionu Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope približi, kako domaćoj tako i međunarodnoj javnosti.

Pored promocije filma predstavićemo i nove organizacije potpisnice Deklaracije o plati za život koju su juna 2022. godine, na inicijativu Centra za politike emancipacije, potpisala tri sindikata i 17 nevladinih organizacija. Ovom spisku sada se pridružuju i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, Pravo na vodu, Polekol, BeFem i Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope, a Deklaracija će od srede, 21. decembra, biti otvorena i za individualno potpisivanje na sajtu www.platazazivot.rs

O FILMU “PLATA ZA ŽIVOT”

Animirani film “Plata za život” predstavlja unutrašnji monolog tekstilne radnice koja je izložena svakodnevnoj borbi da zadovolji osnovne potrebe.

Film je rađen po scenariju Olge Dimitrijević, a zasnovan je na brojnim istraživanjima međunarodne mreže Clean Clothes Campaign koja su prethodnih godina obavljena u regionu Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Nalazi pokazuju da u ovom delu Evrope oko 1,7 miliona radnika i radnica koji su zaposleni u industriji odeće i obuće – pretežno žena – prima zarade koje su ispod granice siromaštva, dok minimalne zarade u proseku pokrivaju tek 26% onoga što bi bila plata za život – plata koja zadovoljava osnovne socijalne i egzistencijalne potrebe radnika ili radnice i njihovih porodica.

Glavni cilj filma je da podigne vidljivost problema izrazito niskih plata u globalnim lancima snabdevanja modnih brendova i da podseti kompanije da moraju sprovesti jasne korake kako bi obezbedili da radnici i radnice duž celog lanca snabdevanja budu plaćeni tako da mogu da zadovolje svoje osnovne socijalne i egzistencijalne potrebe. Iako nam je fokus na položaju ljudi koji rade u industriji odeće i obuće, moramo naglasiti da se u sličnom, ako ne i istom položaju nalaze i mnogi drugi radnici i radnice. Tema plate za život je stoga univerzalna i od opšteg značaja.

Film će u sredu biti dostupan na YouTube kanalu Centra za politike emancipacije.