Pozivamo vas da prisustvujete potpisivanju Deklaracije o plati za život.

Molimo vas da vaše prisustvo najavite popunjavanjem formulara klikom OVDE>>>

Događaj će biti moguće pratiti i online na Facebook stranici Centra za politike emancipacije.

Tekst Deklaracije možete naći na sajtu www.platazazivot.rs

Agenda:

11:00 Zvanično potpisivanje Deklaracije o plati za život

11:30 Panel I

Učestvuju: Zoran Ristić (UGS Nezavisnost), Željko Veselinović (USS Sloga), Mario Reljanović (Centar za dostojanstven rad), Bojana Tamindžija (Centar za politike emancipacije).

Razgovor će voditi Suzana Trninić

12:30 Panel II

Učestvuju: Sarita Bradaš (Fondacija Centar za demokratiju), Aleksandra Lakić (Zajedničko), Milica Marinković (A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava), Vladimir Simović (Centar za politike emancipacije).

Razgovor će voditi Suzana Trninić

:::::::::

U Srbiji dve trećine radnika i radnica prima platu koja je manja od prosečne. U Srbiji je minimalna zarada najučestalija zarada, a ona je daleko od dovoljne da zadovolji osnovne egzistencijalne i socijalne potrebe radnika i radnica i njihovih porodica. U Srbiji zvanična statistika meri visinu minimalne potrošačke korpe, ali ova mera nije mera minimalno dostojanstvenog života ljudi – minimalna potrošačka korpa meri potrošnju 30% najsiromašnijih domaćinstava u našem društvu. Istovremeno, Srbija je zemlja u kojoj su troškovi života izrazito visoki. Srbija je zemlja sa ogromnim nejednakostima, najvišim u Evropi. Regionalni proračun Clean Clothes Campaign mreže kaže da je plata za život u Srbiji trenutno tri puta veća od minimalne zarade.

Imajući to u vidu, Centar za politike emancipacije je inicirao Deklaraciju o plati za život kao osnovu za saradnju sindikata i progresivnih organizacija kako bismo udruženi izborili bolje uslove života i rada. Prošle godine smo zajedno tražili rast minimalne cene rada ne bi li radnicama i radnicima u Srbiji bio omogućen dostojanstven život. Ove godine je zahtev za dostizanjem plate za život od još većeg značaja imajući u vidu rastuću inflaciju i nastupajuću socijalnu krizu.

Proračun plate za život polazi od realnih troškova života i pokriva osnovne potrebe radnica i radnika i njihovih porodica: hranu, odeću, stanovanje, javni prevoz, komunalne i telekomunikacione troškove, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, slobodno vreme i kulturu, uključujući i diskrecioni dohodak, odnosno, mogućnost štednje u visini od 10% iznosa zarade. Plata za život se isplaćuje za rad obavljen tokom regularnog radnog vremena i ne uključuje naknadu za prekovremeni rad, bonuse i topli obrok.

Pravo na platu za život priznato je kao ljudsko pravo u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Evropskoj socijalnoj povelji Saveta Evrope i brojnim drugim međunarodnim dokumentima koje je Republika Srbija ratifikovala.

Zato tražimo zaštitu ljudskog prava na platu za život. Radnicama i radnicima u Srbiji neophodne plate od kojih će moći dostojanstveno da žive. Zahtevamo institucionalno priznavanje kategorije plate za život kao merila dostojanstvenog života u zvaničnim statistikama, kao i uvođenje kategorije plate za život u Zakon o radu kako bi se minimalna cena rada usklađivala sa realnim troškovima života i potrebama radnika i radnica.

Deklaraciju će potpisati predstavnici i predstavnice tri sindikata (UGS “Nezavisnost”, Savez samostalnih sindikata Srbije i USS “Sloga”), kao i 18 udruženja građana (Centar za politike emancipacije, Centar za dostojanstven rad, Fondacija Centar za demokratiju, Socijaldemokratski klub, Ministarstvo prostora, Centar za održivi razvoj Srbije, Zajedničko – Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije, Alternativni centar za devojke, Ženska platforma za razvoj Srbije, Centar modernih veština, Liceulice, ASTRA, Centar za istraživanje javnih politika, ROZA – Udruženje za radna prava žena, Rekonstrukcija ženski fond, FemPlatz).

Život, a ne preživljavanje!